Home
Coronavirus
Geschreven door Harrie Rosman   
Wednesday, 19 August 2020

Schietseizoen 2020 – 2021

Winterswijk, 29 september 2020

Beste leden,

Weer, of beter: nog steeds, speelt corona ons parten!

We hadden gehoopt dat met het opstellen van een halve competitie 2020/2021 op een redelijke manier kon worden voldaan aan de beperkingen die de overheid/virus ons oplegt.

Helaas blijkt dat met de nieuwe maatregelen die nu moeten worden nageleefd, ook het afwerken van deze beperkte competitie erg lastig wordt. Althans voor de periode van drie weken, die de regering heeft genoemd. Het blijkt dat sommige verenigingen van de werkgever geen gebruik meer mogen maken van de bedrijfskantines en dat (leden van) enkele verenigingen liever geen risico op besmetting willen lopen en bij voorkeur voorlopig geen wedstrijden meer willen schieten. Ook kunnen sommige horecazaken bij het afwerken van de wedstrijden niet instaan dat de anderhalvemeterregel nageleefd kan worden; zij kunnen de ruimte daarom niet beschikbaar stellen.

Dit maakt dat het competitieprogramma niet op een goede manier uitgevoerd kan worden.

In verband hiermee hebben we besloten om de wedstrijden die de komende vier weken zouden moeten worden geschoten, te laten vervallen. Hiermee bereiken we dat alle verenigingen in het verdere verloop hetzelfde aantal wedstrijden kan afwerken. De ruimte om deze later in te halen hebben we helaas niet. Voor de afloop van de komende vier weken zullen we u informeren of we vanaf dan de competitie weer kunnen oppakken. De tijd zal het leren maar de kans daarop achten wij eerlijk gezegd niet zo groot. Mogelijk dat we dan nog eens een periode van vier weken moeten/kunnen laten vervallen maar een verdere stop zou naar onze mening de competitie te veel “uitkleden”. Maar laten we daarop niet vooruitlopen.

Deze vervelende maatregel zien wij op dit moment onder de gegeven omstandigheden als enige mogelijkheid. We hopen op uw begrip en, vooral, dat u onder toekomstige normale omstandigheden wilt blijven schieten.

We verzoeken u dit bericht aan de schutters te willen meedelen. Daarvoor onze dank!

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van de WBSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schutters en schutsters,

 

We leven in een bijzondere tijd !

Van het ene op het andere moment waren we gedwongen om het afgelopen seizoen af te breken. Dit leidde tot beslissingen die we liever niet hadden genomen. Zo werd de competitie in sportief opzicht in een aantal gevallen niet volledig bevredigend afgerond; in sommige klassen was het kampioenschap nog geen uitgemaakte zaak terwijl ook enkele degradaties nog niet helemaal vast stonden. Jammer, maar onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk.

De feestelijke uitreiking van de kampioensbekers kon helaas niet plaatsvinden, het traditionele OWIN-toernooi van de kampioenen moesten we voorbij laten gaan en ook de jaarlijkse ledenvergadering konden we niet houden.

 

Hoe verder?

We zijn blij met de opgaaf van de teams en verenigingen voor het volgende seizoen maar ook nu hebben we nog te maken met de beperkende maatregelen als gevolg van het Coronavirus.

Het is daardoor onvermijdelijk dat we in de opzet van de volgende competitie moeten ingrijpen. Vanuit onze verantwoordelijkheid als bond kunnen we er niet onder uit om met de bekende regels, die de overheid oplegt, rekening te houden. Dit maakt dat we slechts beperkt gebruik kunnen maken van de schietbanen in de horeca en dat ook in de beschikbare bedrijfskantines de gevraagde onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen moet kunnen worden. Onze competitieleider heeft naar ons idee een goede oplossing gevonden door het komende seizoen het aantal wedstrijden te beperken en in de tijd “uit te smeren”, zodat met name in de horecagelegenheden de bezetting per wedstrijdavond minder groot is. We gaan daarom, om de competitie aan de gang te houden, het komend seizoen een halve competitie verschieten wat neer komt op één wedstrijd per vier weken. Niet ideaal maar een andere oplossing door bijvoorbeeld een tweede avond in een week te gaan schieten, levert te veel praktische beperkingen en planningsproblemen op. We hebben er daarom van afgezien.

Bij dit alles zijn wij er van uitgegaan dat zowel de horecagelegenheden als de kantines beschikbaar zijn voor de schietavonden. Mocht dit om een of andere reden anders zijn verzoeken wij u dit ons te melden.

Hierover hebben we naast een aantal horeca-exploitanten, ook contact gehad met de gemeente.  Daarbij hebben we een en ander uitgelegd. Dit gaf geen aanleiding om de voorbereiding op het volgende schietseizoen te stoppen.

We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, waardoor het niet uitgesloten is dat we in de loop van de competitie weer voor nieuwe feiten komen te staan. Dit voorbehoud moeten we maken en hopen daarbij op je begrip.

 

Enkele praktische zaken

  • Het komende schietseizoen is met meer onzekerheden omgeven dan gebruikelijk. Om die reden en vanwege de daarmee gemoeide kosten, hebben we besloten geencompetitieboekje te laten afdrukken. Het wedstrijdschema, de locaties en de data zullen we binnenkort op onze website publiceren. We verzoeken dit om aan de teamleden bekend te maken en eventueel te printen.
  • Bij de opgaaf voor het volgende seizoen hebt u mogelijk ook wedstrijdblocks en schietkaarten besteld. Deze kunt u op
  •  
  •  7 september 2020 tussen 19.00 en 20.00 ophalen bij 
  • Harrie Rosman, Spreeuwstraat 129. 
  •  
  • Mocht u bij de opgave voor het schietseizoen per abuis nog vergeten hebben om  wedstrijdblocks en/of schietkaarten te bestellen, dan kan dat alsnog bij Harrie Rosman. Wij verzoeken je dat ruim van tevoren aan te geven wanneer je deze komt ophalen, zodat Harrie daar rekening mee kan houden. Al vast bedankt daarvoor.
  • Wij adviseren tijdens de wedstrijden een ontsmettingsmiddel beschikbaar te hebben dat door de schutters die met één buks schieten gebruikt kan worden.
  • De jaarlijkse ledenvergadering zal worden “doorgeschoven” naar het voorjaar van 2021.

 

We hebben er alle begrip voor dat onze beslissing op kritiek zal stuiten. We zullen die ter harte nemen. Toch denken wij dat onder deze bijzondere omstandigheden dit het maximaal haalbare is. Het is onze taak om de competitie “aan de gang” te houden en te voorkomen dat schutters afhaken. We hopen dan ook écht dat dit een soort overgangsjaar is, dat we dat goed kunnen afronden en dat het seizoen ‘21 – ‘22 weer normaal kan worden verschoten. We hopen van harte dat je ook dan weer van de partij wilt zijn.

Dank voor je begrip !

 

 

Het bestuur van de WBSB

Gewijzigd op ( Tuesday, 29 September 2020 )