Home
Coronavirus
Geschreven door Harrie Rosman   
Saturday, 4 September 2021

 

 Beste leden van de WBSB,

 

In november hebben we jullie geïnformeerd over het tijdelijk stilleggen van de competitie. Waar we al bang voor waren blijkt nu weer werkelijkheid te zijn geworden; de lockdown wordt voorlopig weer verlengd.

We kunnen daarom de competitie voorlopig niet voortzetten. Uiteraard kunnen we nu niet inschatten hoe lang dat zal duren, maar om de competitie ordelijk weer te kunnen hervatten zullen we in ieder geval tot 20 januari 2022 geen wedstrijden meer kunnen schieten. Vervelend, maar we zullen proberen daarna, uiteraard als de omstandigheden dat toelaten, alsnog de competitie te vervolgen en af te maken. We zullen ons daarvoor weer melden.

Rest ons jullie prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar te wensen.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de WBSB

 

 

 

 

Tijdelijk stilleggen van de competitie

Door de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus, moet de horeca om 20.00 uur gesloten zijn. Hierdoor zullen veel wedstrijden in onze competitie niet kunnen worden geschoten.

Wij hebben daarom moeten besluiten om de competitie tijdelijk stil te leggen. We verschieten dit jaar een halve competitie, zodat de wedstrijden één keer per vier weken worden gehouden. Vooralsnog zijn de overheidsmaatregelen voor drie weken afgekondigd. Dit betekent in de praktijk voor ons dat in die periode één wedstrijd niet kan worden geschoten.

Mochten de maatregelen weer worden versoepeld en we de competitie weer kunnen voortzetten, dan is dat, om de competitie ordelijk te laten verlopen, na vier weken, deze week inbegrepen.

We zullen jullie tijdig informeren, wanneer de situatie weer verandert; hoe en wanneer de vervallen wedstrijden zullen worden ingehaald of, in het slechte geval, de coronamaatregelen worden verlengd.

Met vriendelijk groet

Het bestuur van de WBSB

 

 

 

 

Competitie 2021 – 2022

 

Het afgelopen schietseizoen is verloren gegaan.

De aanleiding is bij u bekend.

Nu de vakanties voor velen voorbij zijn, moeten we ons beraden hoe we de volgende

competitie gaan opzetten.

We zitten nog steeds niet in een normale situatie. We moeten nog steeds 1,5m afstand

houden tot elkaar.

Dat maakt dat nog een aantal schietlocaties beperkt is in het ontvangen

van de hoeveelheid schutters.

Daar komt bij dat enkele horecalocaties hun

schietaccommodatie met ingang van het komende seizoen niet meer beschikbaar stellen.

Erg jammer, temeer omdat dit in sommige gevallen -zo hebben we begrepen- niet aan de

betrokken verenigingen is meegedeeld.

Hierdoor klopte in een aantal gevallen de in mei

ingediende opgaaf niet meer en bovendien was er daardoor voor enkele vijftallen, indien een

volledige competitie zou worden geschoten, op een andere locatie geen baan beschikbaar.

Bovendien horen wij van sommige schutters dat sommigen terughoudend zijn om nog in

een druk bevolkte locatie te schieten.

Om aan deze problemen het hoofd te bieden hebben we besloten om het komende jaar

evenals afgelopen seizoen een halve competitie te verschieten.

We lossen zo zowel het houden van de vereiste onderlinge afstand als de beschikbaarheid van voldoende banen op.

We beseffen dat dit een onbevredigende oplossing is, maar zo kunnen we onder de gegeven

omstandigheden naar ons gevoel de schietsport aan het “draaien” houden.

De start van de competitie is op donderdag 30 september aanstaande.

Dit jaar zullen we geen boekje uitreiken maar zal de competitie op onze website gepubliceerd worden.

We verzoeken de vijftalleiders het programma voor hun vijftal af te drukken voor

hen die de website niet kunnen raadplegen.

Voor het komende seizoen zal geen contributie in rekening worden gebracht.

De verenigingen die kaarten, kogeltjes of wedstrijdblok hebben besteld, zullen

we afzonderlijk uitnodigen om dit op te halen.

We hopen dat je begrip hebt voor deze opzet en wensen je toch een prettig schietseizoen.

 

Het bestuur van de WBSB

Gewijzigd op ( Wednesday, 8 December 2021 )